เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

Display # 
Title Author Hits
คณิตศาสตร์ Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 5914
วิทยาศาสตร์ Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 6173
การงานอาชีพและเทคโนโลยี Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 5724
ศิลปศึกษา Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 5626
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 4687
สุขศึกษาและพลศึกษา Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 4369
ภาษาต่างประเทศ Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 4620
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ลูกจ้างชั่วคราว Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 2228
ลูกจ้างประจำ Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 1982
ภาษาไทย Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 6278