เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

13/06/2560  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพี่ทหารสานฝันเยาวชนชายแดนสู่Thailand 4.0 รุ่นที่ 2/2560 ณ ศาลาประชาคมวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี