เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

06/01/2561 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา รุ่นที่ 1 โครงการ"พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการปาฎิหาร์แห่งชีวิต(Miracle of Life) ประจำปี 2561   ณ โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี ระหงว่าวันที่ 6-8 มกราคม 2561
และโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ชนะเลิศในการแข่งขัน ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานั ไปแข่งขันที่ กรุงเทพมหานคร