เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

13/01/2561  นายวสุธา  ปวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลาชธานี ได้นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.หนองบก