เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

15/01/2561 งานแนะแนว โดยคุณครูสุภาศรี  โขมะพัฒน์ ได้นำนักเรียนรับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี