นักเรียนได้ทำการฝึกซ้อมการแสดง เพื่อร่วมโชว์ในงานนมหกรรมวิชาการ “เหลียวหลัง และหน้า ๓ ปี สพม.๒๙” ในวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ภายใต้การดูและและควบคุมของ ว่าที่ รอ.รณกฤต  รัตนสีหาและครูที่รับผิดชอบ นักเรียนของเรามีความตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี