เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

Display # 
Title Author Hits
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่สากล Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 817
โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา ระดับระเทศ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 949
ผอ.รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 802
รับการตรวจเยี่ยม Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 856
เวทีนำเสนอผลงานเพาะพันธ์ปัญญา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 860
การแข่งขันเต้นแอโรบิก Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 835
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กล่าวอำลา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 862
งานวันครู2559 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 875
แข่งขันงานศิลปหัตกรรมฯ 2558 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 1047
โครงการรวมใจรักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 948