เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

Display # 
Title Author Hits
ร่วมกิจกรรม 5 ธันวามหาราช Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 977
นักเรียนรับทุนการศึกษา Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 840
ร่วมฟ้อนรำเทิดพระเกียรติฯ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 892
รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้า Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 929
โครงการประชุมปฎิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 936
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 981
พิธีถวายพวงมาลา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 886
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชุมพร เขต 1 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 861
เข้าค่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 919
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLIT Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 1809