เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

Display # 
Title Author Hits
โครงการพลังเยาวชน To Be Number One Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 947
ประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการบริการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 905
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 1006
งานปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 Written by ปิยาภรณ์ เขียวหวาน 862
นักเรียนร่วมบริจาคโลหิต Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 1015
รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 1064
งานอำลานักเรียน ของ นศ.ฝึกประสบการณ์ฯ Written by เสาวภา อุทุม 1049
แกนนำเท่าทันสื่อแกนนำเยาวชนตาสว่าง Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 1332
โรงเรียนหกสิบพรรษาร่วมแสดงในงาน Symposium Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 1449
กิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 2585