เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

Display # 
Title Author Hits
วันปิยมหาราช 2564 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 59
ประเมินคุณภาพ การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับโรงเรียน ScQA Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 60
การพัฒนางาน PA Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 61
นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม1 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 70
เยาวชนนักตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่น(ปีที่ 2) Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 69
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม สื่อภาพยนตร์สั้น Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 134
ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราฃการ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 382
แสดงยินดีคุณครูรับรางวัล วันครูแห่งชาติ 2563 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 438
ยินดีต้อนรับ รองฯชาญวิทย์ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 528
ยินดีต้อนรองผู้อำนวยการจารุวรรณ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 508

Subcategories