16/06/2559 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559  ณ  อาคารอนกประสงค์