16/08/2559  โรเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการ 2559  มีนายวิทยา   พรหมจันทร์  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิ๊เปิด