25/11/2559  

  

กิจกรรม Samsung Discovery Day หรือ วันแห่งการค้นพบ ซึ่งเป็นวันแสดงผลงานครั้งแรกของน้องๆ SSLC ปี 4 ประเดิมที่แรก ณ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 

โดย ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากคุณวิทยา  พรหมจันทร์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 29 ขึ้นกล่าวเปิดงาน รวมถึงมีคนในชุมชน คุณครู และเพื่อนๆ ม.ต้นมาร่วมชมผลงาน