25/11/2559  Samsung Discovery Day   วันแห่งการค้นพบ ของโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากคุณโชติ แช่มช้อย นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก มากล่าวเปิดงานครั้งนี้