19/06/60 ผอ.วสุธา ปวะบุตร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม โดยมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี จัดกิจกรรม"Better me เตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ" ทั้งในด้านการรู้จักตนเอง การเลือกศึกษาต่อ และการหางานทำ ให้กับนักเรียนหญิงระดับชั้น ม.3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา