20/06/60 กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน ได้จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ปี2560 โดยเชิญชวนคณะครู และบุคลากร นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิตณ อาคารโสตทัศศึกษา