23/10/2560 วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดพิธี ถวายบังคมและวางพวงมาลาแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ