15/11/2560 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้นำนักเรียนเข้าค่ายฉลอง 60 ปีบำเพ็ญประโยชน์ไทย ในระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายฝึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ จัดโดยสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย