25/12/2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาส 2017 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน