29/12/2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาแและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน น้ำเงิน ขาวเกมส์ ปี 2560