14/04/2561  "คืนสู่เหย้า ชาวน้ำเงินขาว" เพื่อแสดงความกตัญญู ครูบา อาจารย์ โดยคณะศิษย์เก่าได้มอบทุนการศึกษา และรดน้ำขอพรจากท่านผู้อำนวยการ วสุธา  ปวะบุตร ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี