14/06/2561 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี