28/07/2561 นักเรียนนางรำขบวนงามล้ำเทียนพรรษา ปี 2561 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี แสดงในชุด "ฟ้อนบายศรีผูกเสี่ยว" ขบวนที่ 7 ในงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน" วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ถนนหน้าห้องสมุดประชาชน - ปั๊มเอสโซ่ถนนอุปราช ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย