28/07/2561 นายวสุธา ปวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี และคณะครู ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมหน่วยงานราชการ ในอำเภอเหล่าเสือโก้ก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี