08/12/2561 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการแข่งขัน  ดังนี้ 

1.การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6  ชนะเลิศ เหรียญทอง
2. การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6เหรียญทอง
3. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6เหรียญทอง
4. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เหรียญเงิน