28/07/2562 นายวสุธา  ปวะบุตร ผู้อำนวยการ  นำคณะครู และบุคลากร โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วน เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี