22/08/2562 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพล ยานะรมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ(Idol) การเป็นจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการ"พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share)ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต(Miracle of Life)ประจำปี 2562 ระดับประเทศ จากนายจุติ  ไกรฤกษ์รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่มคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ  เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซา เวสต์เกต กทม.