13/10/2562  นายวสุทธา  ปวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี นำข้าราชการครู บุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมเหล่าพยัคฆ์ อำเภเหล่าเสือโ้ก้ก จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานราชการ