04/12/2562 คณะครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี