14/12/2562 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2462

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
       1. การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 หรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

       2. การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 หรียญทองอันดับ 6
       3.
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 18