เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

21/01/2563 กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม และกิจกรรมเคาท์ดาวน์ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะสอบในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563