เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

25/06/63 คณะจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเหล่าเสือโก้ก และข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมกันทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เพื่อจัดเตรียมศูนย์ปฏิบัติการร่วมสู้ภัย COVID-19
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 กรกฎาคม 2563