เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

28/07/2563 คณะครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมทำความดี บริจาคโลิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ร.10