เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

28/07/2563 คณะครู บุคลากร โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา รัชการที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอเหล่าเสือโก้กโดยพร้อมเพรียงกัน