เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

18/11/63 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีต้อนรับ นางจารุวรรณ เสียงไพเราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จากโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ด้วยความยินดียิ่ง