เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

14/12/63 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ ดร.ชาญวิทย์  สุริพันธ์วรโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ด้วยความยินดียิ่ง