เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

23/10/64 นายภูวดล  ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี และคณะครู ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23
ตุลาคม 2564 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี