เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

Display # 
Title Author Hits
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบรางวัลให้กับนักเรียน Written by ปิยาภรณ์ เขียวหวาน 1402
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Written by ปิยาภรณ์ เขียวหวาน 1410
อบรม EIS ณ รร.กิจตรงวิลล์ จ.อุบลราชธานี Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 1561
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Written by ปิยาภรณ์ เขียวหวาน 1450
สอบกลางภาค Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 2100
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 2550
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 2702
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 3739
บุคลากรเข้าอบรมสร้างสื่อ Multipoint Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 3286
ครูสอนภาษาต่างประเทศ Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 2873

Subcategories