เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

Display # 
Title Author Hits
Shift and Share Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 831
พิธีไหว้ครู2561 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 810
โครงการปลูกฝังคุณลักษณะฯ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 890
การประชุมโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 820
กิจกรรมวันวิสาขบูชา2561 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 790
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2561 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 833
โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำฯ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 865
ปฐมนิเทศ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 817
การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรการสร้างสื่อการสอนโดยใช้Google Classroom Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 904
พิธลงนามความร่วมมือ MOU Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 871

Subcategories