เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ ธุรกิจการพยาบาล/ความงาม/ธุรกิจการบินและการบริการ ได้มาทำการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี