Hoksibpansa

อ่านต่อ »

📢📢 ประกาศ : รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม : 📪📢   https://drive.google.com/file/d/1wPIlcu6hF2-L8rC4EaGDXVuQ9Ad7EgNN/view?usp=sharing

📢 ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

📢  ประกาศโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี   เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  ปีก…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา