อ่านต่อ »

🏫 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 💙

🏫 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  💙 จัดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน (On-Site) โดยแบ่ง…

📢 เปิดให้นักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม ม.ต้น ระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2565

📢 เปิดให้นักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม  ม.ต้น ระบบออนไลน์ 📲 ภาคเรียนที่ 1/2565  📢 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา