Hoksibpansa

บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 16 มกราคม 2565 
ใหม่กว่า เก่ากว่า