Hoksibpansa

😍 เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (เพิ่มเติม รอบ 2) ปีการศึกษา 2565

✨  เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (เพิ่มเติม รอบ 2) ปีการศึกษา 2565

▶️  วันที่ 15 - 31 มีนาคม 2565 


สมัครด้วยตนเอง 8.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

หรือสมัครออนไลน์เพิ่มเติม ที่ลิงก์ด้านล่าง

🔸ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek1UgHYIoFPEKbIZVh7Terj1Fq9RfA9-rqWVEl92k8jj9KBA/viewform?usp=sf_link

🔸ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu96fmSOfa_cv_FzmLYydJ3aq2n015-DPAmvmwNI8MBa7Hqg/viewform?usp=sf_link

หมายเหตุ : ให้เลือกรูปแบบการสมัครเพียง 1 ช่องทาง 

💭 ติดต่อสอบถามได้ที่ 

Facebook Messenger : ร.ร.หกสิบพรรษาฯ 💬

📲 m.me/hoksib

Facebook Messenger : วิชาการ 💬

📲 m.me/wichakanhoksibpansa 

กลุ่ม Line หกสิบพรรษาฯงานรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 💬

👥 line.me/ti/g/FQpag5_7zf


📥 หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา

5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา

6. ใบรับรองการศึกษาหรือเอกสารจากทางโรงเรียน (ถ้ามี)

ใหม่กว่า เก่ากว่า