Hoksibpansa

✨ ประกาศ งดการสอบคัดเลือกนักเรียนในวันที่ 26 มีนาคม 2565

 ✨  ประกาศ งดการสอบคัดเลือกนักเรียนในวันที่ 26 มีนาคม 2565ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มารายงานตัวและมอบตัว (มอบตัวตามวันและช่วงเวลาที่กำหนด) ดังนี้

     ▶️   ม.1  มอบตัววันที่  2 เมษายน 2565

เวลา 9.00 - 10.30 น. เลขที่ใบสมัคร 1-40

เวลา 10.30 - 12.00 น. เลขที่ใบสมัคร 41-80

เวลา 13.00 - 14.30 น. เลขที่ใบสมัคร 81-120

เวลา 14.30 - 16.00 น. เลขที่ใบสมัคร 121 เป็นต้นไป

ดูเลขที่ใบสมัคร ม.1 👇🏻

https://drive.google.com/file/d/1QwXtnfcx4X3E9hi1CCEM-ejr-_m09jFA/view?usp=sharing

     ▶️   ม.4  มอบตัววันที่  3 เมษายน 2565

เวลา 9.00 - 10.30 น. เลขที่ใบสมัคร 1-35

เวลา 10.30 - 12.00 น. เลขที่ใบสมัคร 36-70

เวลา 13.00 - 14.30 น. เลขที่ใบสมัคร 71-105

เวลา 14.30 - 16.00 น. เลขที่ใบสมัคร 106 เป็นต้นไป

ดูเลขที่ใบสมัคร ม.4 👇🏻

https://drive.google.com/file/d/1XYGbIqEXli7B7U1C53Q2XEjLfC7AHTOt/view?usp=sharing

สถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี


💥การจัดห้องเรียน : จะดำเนินการหลังวันรายงานตัวและมอบตัว และจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง📥 หลักฐานการรายงานตัวและมอบตัว

1. รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา

5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา

6. สำเนา ใบ ปพ.1

💙 นักเรียนที่กรอกใบสมัครและแนบเอกสารบางส่วนไว้แล้ว ให้นักเรียนแนบเฉพาะเอกสารที่ยังไม่มี


💭 ติดต่อสอบถามได้ที่ 

Facebook Messenger : ร.ร.หกสิบพรรษาฯ 💬

📲 m.me/hoksib

Facebook Messenger : วิชาการ 💬

📲 m.me/wichakanhoksibpansa 

กลุ่ม Line หกสิบพรรษาฯงานรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 💬

👥 line.me/ti/g/FQpag5_7zf


หมายเหตุ ✳️  

1. รายชื่อตกหล่นให้ติดต่อสอบถามได้จากช่องทางที่แจ้งไว้

2. นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ม.1 และ ม.4 เพิ่มเติม ให้มาสมัครในวันที่รายงานตัวและมอบตัว ม.1 และ ม.4 หรือสมัครออนไลน์เพิ่มเติม ที่ลิงก์ด้านล่าง

🔸ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek1UgHYIoFPEKbIZVh7Terj1Fq9RfA9-rqWVEl92k8jj9KBA/viewform?usp=sf_link

🔸ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu96fmSOfa_cv_FzmLYydJ3aq2n015-DPAmvmwNI8MBa7Hqg/viewform?usp=sf_link


📌การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ให้ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

ผู้สมัคร ผู้ปกครอง และผู้เข้ามาในบริเวณสถานที่รับสมัครของโรงเรียนทุกคน

1. ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 😷

2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 

3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 💦🖐

4. สแกนใช้แอป ไทยชนะ หรือลงทะเบียนเข้า-ออก 📱

5. รักษาระยะห่าง เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร

6. ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองมากับนักเรียนเพียงท่านเดียว 👨👶

7. ให้รายงานตัวและมอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด

💥 มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 🦠

มาตรการ DMHTT ตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณะสุขแนะนำ

D = Distancing (อยู่ห่างไว้)

M = Mask wearing (ใส่แมสก์กัน)

H = Hand washing (หมั่นล้างมือ)

T = Testing (ตรวจให้ไว)

T = ThaiChana (ใช้ไทยชนะ)

ใหม่กว่า เก่ากว่า