สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

528382
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
จำนวนทั้งหมด
111
267
994
434929
4810
5699
528382

Your IP: 35.175.248.25
Server Time: 2019-05-23 03:37:00

News

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

1-2562    18/05/2562ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีโดยมีนายวสุธา ปวะบุตร...
2562       17/05/2562 คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ วัดบ้านแต้ใหม่...
1-4-2562       13/05/2562  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม...
2019-05-20-06-11-26                              07/05/2562  ยินดีต้อนรับ นางสาวจุฑาพร​...
2019-05-20-06-05-25                                        ...
2019-03-10-14-19-46 10/03/2562 การอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ณ ห้องฟอร์จูน โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา...
2019-03-10-14-02-55   10/03/2562 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่...
2222     ปัจฉิมนิเทศ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 งานแนะแนวจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
2019-03-10-13-35-09 01/03/2562 ม.ราชภัฎอุบลราชธานี สาขาวิชาเคมี...
24-62 01/03/2562คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานีจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง24มีนาคม2562...
2019-03-10-13-25-56   ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2562 นำนักเรียน ม.5/1 เข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์...
2019-03-10-13-18-54   26/02/2562กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษให้กับนักเรียนวันที่26กุมภาพันธ์2562มีกิจกรรมกา...
222              วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562โครงการ Samsung Smart Center...
11     ทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2561 อุบลราชธานี –มุกดาหาร 11-12 กุมภาพันธ์...
6128/12/2561 กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561    
6808/12/2561 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ผลการแข่งขัน ...
33           งานแสดงมุตทิตาจิต และงานร้อยรัก ถักดวงใจ แด่ผู้ทรงคุณค่าการศึกษา สพม.29   ...
1018/08/2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี...

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

อักษรย่อ

ห.อ.

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน ขาว

คำขวัญของโรงเรียน

dotรักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ
 สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน

dotกีฬาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

dotเชิดชูคุณธรรม
งามล้ำมารยาทไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

dotเด่นดนตรีการ
  สืบสานงานในพระราชดำริ

คติธรรม

dotนฺตถิ ปฺญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งเน้นการบริหารโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อมและสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนมีสุนทรียด้านดนตรี กีฬา พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสู่ประชาคมโลก

เพลงประจำโรงเรียน

หกสิบพรรษาวิทยาคม พวกเราชื่นชมและภาคภูมิใจ น้ำเงินคือสถาบันกษัตริย์ไทย

สีขาวคือความหมายแห่งคุณธรรม น้ำเงินขาวหล่อหลอมเราให้รักมั่น ร่วมใจกันเป็นหนึ่งไว้ให้เลิศล้ำ

มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม เชิดชูนามหกสิบพรรษาก้าวหน้าไกล

บริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการให้บริการงานบุคคล

คู่มือการบริหารงานบุคคล

พรรณางานฝ่ายบุคคล

บริหารงานวิชาการ

บริหารงานงบประมาณ

  • แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
  • ขั้นตอนการให้บริการงานงบประมาณ
  • แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
  • เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

บริหารงานทั่วไป

  • แผนภูมิบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • ขั้นตอนการให้บริการบริหารงานทั่วไป
  • ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการเข้าห้องเรียน
  • ขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
  • ขั้นตอนการขอใบรับรองความประพฤติ

มาร์ชโรงเรียน

เส้นทางสู่โรงเรียน

รายการชิงช้าสวรรค์