สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

339620
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
จำนวนทั้งหมด
161
145
819
246361
4398
5999
339620

Your IP: 54.158.238.79
Server Time: 2016-05-26 12:29:27

เลือกตั้งสภานักเรียน

 

 

 

 

 

News

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

2016-05-26-04-42-0525/05/2559  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  ยินดีต้อนรับคุณครูรัตนาวดี  พลอาษา  จากโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์...
2016-05-26-04-37-0723/05/2559  ข้าราชการครูโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้ย้ายไปสถานศึกษาใหม่  ดังนี้    1.นางสาวยุพาพรรณ    วรรณสาย...
2016-05-20-05-11-3719/05/2559   คณะครู นักเรียน โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เวียนเทียน...
1-255914/05/2559  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2559  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี โดยมีนายภูมิชัย...
2016-05-15-03-33-0413/05/2559  คณะครูโรงเรียนหกสิบพรรษาวทยาคม อุบลราชธานี เข้ารับฟัง นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู  โดยถ่ายทอด ทั่วประเทศ ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ...
255929/03/2559  งานวิชาการ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ" ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  "...
1-4-255920/03/2559   งานวิชาการ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้รับสมัครนักเรียนใหม่ ปการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม  2559...
2016-03-23-06-21-4208/03/2559   งานแนะแนว โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้ออกแนะแนะการศึกษาต่อนักเรียน ม. 1  ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนกลาง...
infographic18/03/2559 งานวิชาการ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดอบรมInfographic ให้กับครูผู้สอน ณ คอมพิวเตอร์ 1 โดยมีวิทยากร คือ คุณครูอภิวัฒน์...
o-ne27/02/2559 คณะกรรมการติดตามการจัดสอบ O-NETสนามสอบ ร.ร.หกสิบพรรษาฯ นำโดยท่านรอง ผ.อ.เขต วลงกรณ์ ผ.อ.ชลวิทย์...
2016-02-27-12-40-3426/02/2559  ปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา...
2016-02-12-03-26-3011/02/2559 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปี...
o-net14/01/2559ติวความพร้อมสอบ O-net นักเรียนชั้น ม.6 รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากครูอรุณรัตน์ วรรณสถิตย์...
2015-12-30-10-09-3928/12/2558  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม...
2015-12-30-09-22-2725/12/2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาส ซึ่งมีนายภูมิชัย  บุญรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน...
2015-12-17-13-56-3316/12/2558   โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ นายทองสอน  โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนน้ำยืนวิทยา...
2015-12-11-14-55-4408/12/2558  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปี 2558 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...
504/12/2558  นายภูมิชัย  บุญรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำบุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ...

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

อักษรย่อ

ห.อ.

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน ขาว

คำขวัญของโรงเรียน

dotรักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ
 สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน

dotกีฬาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

dotเชิดชูคุณธรรม
งามล้ำมารยาทไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

dotเด่นดนตรีการ
  สืบสานงานในพระราชดำริ

คติธรรม

dotนฺตถิ ปฺญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งเน้นการบริหารโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อมและสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนมีสุนทรียด้านดนตรี กีฬา พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสู่ประชาคมโลก

เพลงประจำโรงเรียน

หกสิบพรรษาวิทยาคม พวกเราชื่นชมและภาคภูมิใจ น้ำเงินคือสถาบันกษัตริย์ไทย

สีขาวคือความหมายแห่งคุณธรรม น้ำเงินขาวหล่อหลอมเราให้รักมั่น ร่วมใจกันเป็นหนึ่งไว้ให้เลิศล้ำ

มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม เชิดชูนามหกสิบพรรษาก้าวหน้าไกล

อบรม Google App

มาร์ชโรงเรียน

เส้นทางสู่โรงเรียน

รายการชิงช้าสวรรค์