สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

373916
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
จำนวนทั้งหมด
4
111
192
280875
1065
4554
373916

Your IP: 54.147.236.192
Server Time: 2016-12-06 02:47:34

เลือกตั้งสภานักเรียน

 

 

 

 

 

 

News

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

2-255926/11/2559  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ...
discovery-day25/11/2559      กิจกรรม Samsung Discovery Day หรือ วันแห่งการค้นพบ ซึ่งเป็นวันแสดงผลงานครั้งแรกของน้องๆ SSLC ปี 4 ประเดิมที่แรก ณ...
2016-11-29-05-58-2425/11/2559   ลูกเสือ  เนตรนารี  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  ได้ทำกิจกรรมวันราชสดุดี  ณ...
2016-11-22-14-27-2422/11/2559กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์...
2016-11-22-14-19-3114/11/2559 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับท่าน ผอ.วสุธา  ปวะบุตร...
2016-08-22-12-55-1018/08/2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขซึกษาและพลศึกษา ได้จัดโครงการแบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอล(ขั้นพื้นฐาน) ณ...
aa16/08/2559  โรเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการ 2559  มีนายวิทยา   พรหมจันทร์...
2016-08-11-13-32-5311/08/2559  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา  ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีคณะครู นัก้รียน...
2016-08-11-13-12-3604/08/2559  ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัย ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี ตนพิการ"อดเปรี้ยวไว้กินหวาน"...
2016-07-01-14-52-3101/07/2559วันสถาปนาลูกเสือ รัชกาลที่ 6 ทรงกำหนด 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม...
2016-07-01-06-16-5323/06/2559  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้ายยาเสพติด ปี...
2016-07-01-05-54-5528/07/2559  กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีนาภูมิชัย  บุญรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน...
2016-06-16-15-06-2316/06/2559 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559  ณ  อาคารอนกประสงค์        ...
2016-06-16-14-28-2514/06/2559    โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  ยินดีต้อนรับคุณครูอังสนา   คำประวัติ  จากโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา...
7009/06/2559  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมลงนามถวายพระพร  ณ...
2016-05-27-04-45-5027/05/2559  นักเรียน ม.3 เข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์วัยใสรู้ทันเอดส์ฯ  โดยมีนายวิทยา   พรหมจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
2016-05-26-04-42-0525/05/2559  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  ยินดีต้อนรับคุณครูรัตนาวดี  พลอาษา  จากโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์...
2016-05-26-04-37-0723/05/2559  ข้าราชการครูโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้ย้ายไปสถานศึกษาใหม่  ดังนี้    1.นางสาวยุพาพรรณ    วรรณสาย...

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

อักษรย่อ

ห.อ.

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน ขาว

คำขวัญของโรงเรียน

dotรักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ
 สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน

dotกีฬาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

dotเชิดชูคุณธรรม
งามล้ำมารยาทไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

dotเด่นดนตรีการ
  สืบสานงานในพระราชดำริ

คติธรรม

dotนฺตถิ ปฺญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งเน้นการบริหารโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อมและสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนมีสุนทรียด้านดนตรี กีฬา พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสู่ประชาคมโลก

เพลงประจำโรงเรียน

หกสิบพรรษาวิทยาคม พวกเราชื่นชมและภาคภูมิใจ น้ำเงินคือสถาบันกษัตริย์ไทย

สีขาวคือความหมายแห่งคุณธรรม น้ำเงินขาวหล่อหลอมเราให้รักมั่น ร่วมใจกันเป็นหนึ่งไว้ให้เลิศล้ำ

มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม เชิดชูนามหกสิบพรรษาก้าวหน้าไกล

อบรม Google App

มาร์ชโรงเรียน

เส้นทางสู่โรงเรียน

รายการชิงช้าสวรรค์