Hoksibpansa

เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

  📢 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

💥 เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565  👦🏻👧🏻

🔹ระหว่างวันที่  9 - 13 มีนาคม 2565 🔹


โดยการรับสมัครแบ่งเป็น 2 ช่องทาง คือ

1. สมัครด้วยตนเอง 🏫 ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 

เวลา 8.30 น. -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2. สมัครผ่านระบบออนไลน์ 📱ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.hoksib.ac.th

และทางเพจเฟซบุ๊ก วิชาการ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

เมื่อถึงวันรับสมัครจะแชร์ลิงก์หรือ QR Code ให้ลงทะเบียน

หมายเหตุ : ให้เลือกรูปแบบการสมัครเพียง 1 ช่องทาง 


💭 ติดต่อสอบถามได้ที่ 

Facebook Messenger : วิชาการ 💬

Facebook Messenger : ร.ร.หกสิบพรรษาฯ 💬

กลุ่ม Line หกสิบพรรษาฯงานรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565


ใหม่กว่า เก่ากว่า