Hoksibpansa

🌷 กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 👦🏻👧🏻

 

🌷 กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 👦🏻👧🏻

⭐️ วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 ⭐️

🕗เวลา 8.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

🔹สมัครด้วยตนเอง 🏫 ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 

หรือ 🔸สมัครผ่านระบบออนไลน์ 📱 https://www.hoksib.ac.th

🚨หมายเหตุ : ให้เลือกรูปแบบการสมัครเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น 👌

📥 หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา

5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา

6. ใบรับรองการศึกษาหรือเอกสารจากทางโรงเรียน (ถ้ามี)
💭 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

Facebook Messenger : วิชาการ 💬

📱m.me/wichakanhoksibpansa

Facebook Messenger : ร.ร.หกสิบพรรษาฯ 💬

📱m.me/hoksib

ใหม่กว่า เก่ากว่า