Hoksibpansa

🌈 เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 👦🏻👧🏻

 🌈 เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 👦🏻👧🏻

⭐️รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 ⭐️

🕗เวลา 8.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

🔹สมัครด้วยตนเอง 🏫 ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี หรือ

🔸สมัครผ่านระบบออนไลน์ 📱

🚨หมายเหตุ : ให้เลือกรูปแบบการสมัครเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น 👌

📥 หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา

5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา

6. ใบรับรองการศึกษาหรือเอกสารจากทางโรงเรียน (ถ้ามี)

✳️ รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครทั้งสองระบบ จะประกาศหลังจากปิดรับสมัคร 😃


🤩 ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์📱 

โดยการคลิกลงทะเบียนได้จากลิงก์ด้านล่างหรือสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพ

🔸ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ7J70xJ9v1D_kY0BHtf8ulX9GHx_MwPCwer0MhfFLVH39zA/viewform?usp=sf_link

🔸ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy82UTjMFpxi8KxwqNs9IuEi9p5yFgIOt2jAwnLwwiOuYdFw/viewform?usp=sf_link

💭 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

Facebook Messenger : วิชาการ 💬

📱m.me/wichakanhoksibpansa

Facebook Messenger : ร.ร.หกสิบพรรษาฯ 💬

📱m.me/hoksib

ใหม่กว่า เก่ากว่า