Hoksibpansa

🌷 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

😍 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566👦👧
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อรายงานตัวและมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566
💭 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
Facebook Messenger : วิชาการ 💬
Facebook Messenger : ร.ร.หกสิบพรรษาฯ 💬
 

ใหม่กว่า เก่ากว่า