Hoksibpansa

😍ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

😍 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน  ในวันที่ 25 มีนาคม 2566
💭 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
Facebook Messenger : วิชาการ 💬
Facebook Messenger : ร.ร.หกสิบพรรษาฯ 💬
ใหม่กว่า เก่ากว่า